Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż używanych komputerów

Sprzedaż używanych komputerów

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza, 38-543 Komańcza, Komańcza 125, tel.13 4677014, e-mail: komancza@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Nadleśniczego znajduje się w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania


Sprzedaż używanych komputerów

Sprzedaż używanych komputerów

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza, 38-543 Komańcza, Komańcza 125, tel.13 4677014, e-mail: komancza@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Nadleśniczego znajduje się w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania


Przetarg na rejestratory i drukarki

Przetarg na rejestratory i drukarki

Nadleśnictwo Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż sprzętu komputerowego (używanych rejestratorów i drukarek) według wyszczególnienia jak poniżej:

  W załączniku znajduje się ogłoszenie o przetargu.

Przetarg nieograniczony na „Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150, od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku.

Przetarg nieograniczony na „Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150, od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: „Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150 od 01.07.2015r do 30.06.2017 roku"