Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego

Sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza, 38-543 Komańcza, Komańcza 125, tel.13 4677014, e-mail: komancza@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Nadleśniczego znajduje się w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania


Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Nadleśnictwo Komańcza zaprasza do złożenia oferty pisemnej na zakup tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny i dzika) w Nadleśnictwie Komańcza

Pisemne oferty wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu w sprawie zasad i trybu prowadzenia postępowania ofertowego ustalającego warunki sprzedaży tusz zwierzyny łownej (jelenia, sarny i dzika) w Nadleśnictwie Komańcza należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Komańcza w zaklejonej lub zszytej kopercie „Oferta na zakup tusz zwierzyny łownej”   do dnia 11 września 2018 r. do godz. 12.00”.

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Nadleśnictwa Komańcza.

 

Numer rachunku bankowego Nadleśnictwa Komańcza

nr 90 2030 0045 1110 0000 0077 8850 .

 

Wadium w wysokości 5000 zł. (słownie: pięć tysięcy).

 

Przez wpłacenie wadium rozumie się uznanie rachunku bankowego Nadleśnictwa,  najpóźniej w terminie do 11 września 2018 r. do godz. 12.00.

Niezbędne dokumenty do złożenia oferty znajduja się na dole strony w zakładce materiały do pobrania.

Materiały do pobrania


SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Nadleśnictwo Komańcza informuje że:

Dnia 23.08.2018 weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2018 poz. 1507)

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ NA TERENIE OHZ ( OŁ 214) SKŁADA WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW ROLNYCH DO NADLEŚNICTWA KOMAŃCZA.

Wzór wniosku znajduje się na dole strony w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania


Sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego

Sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego

Nadleśnictwo Komańcza informuje, że planowany na dzień 28.08 2018r. na godzinę 9:00 przetarg na sprzedaż zbędnego sprzętu komputerowego zostaje odwołany.

 

Materiały do pobrania


Sprzedaż używanych komputerów

Sprzedaż używanych komputerów

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza, 38-543 Komańcza, Komańcza 125, tel.13 4677014, e-mail: komancza@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Nadleśniczego znajduje się w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania


Sprzedaż używanych komputerów

Sprzedaż używanych komputerów

PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZBĘDNEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Komańcza, 38-543 Komańcza, Komańcza 125, tel.13 4677014, e-mail: komancza@krosno.lasy.gov.pl, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017r., poz. 729) w związku z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 134, poz. 692) ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zbędnych środków trwałych.

Treść ogłoszenia podpisanego przez Nadleśniczego znajduje się w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania


Przetarg na rejestratory i drukarki

Przetarg na rejestratory i drukarki

Nadleśnictwo Komańcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż sprzętu komputerowego (używanych rejestratorów i drukarek) według wyszczególnienia jak poniżej:

  W załączniku znajduje się ogłoszenie o przetargu.

Przetarg nieograniczony na „Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150, od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku.

Przetarg nieograniczony na „Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150, od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pod nazwą: „Usługi techniczne i portierskie w Komańczy nr 125 i nr 150 od 01.07.2015r do 30.06.2017 roku"