Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Komańcza zarządza lasami państwowymi Skarbu Państwa na powierzchni 21 641,33 ha, położonymi na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów, która stanowi jednocześnie granicę pomiędzy Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi.

Lasy regionu

Lasy w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie zajmują 550,8 tys. ha (lesistość 39,1%)

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.