Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Komańcza zarządza lasami państwowymi Skarbu Państwa na powierzchni 21 641,33 ha, położonymi na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczadów, która stanowi jednocześnie granicę pomiędzy Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi.

Lasy regionu

Lasy w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie zajmują 550,8 tys. ha (lesistość 39,1%)

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.