Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

W dniu 14.05.2012 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie otrzymała certyfikat PEFC o numerze PL PEFC-12/0026 obejmujący wszystkie nadleśnictwa działające na obszarze administracyjnym RDLP. Z dniem 14.05.2015r. certyfikat ten został wznowiony i ważny jest do dnia 13.05.2018 r.

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Certyfikat ten ważny jest do dnia 13.05.2018 r.


W załączeniu zeskanowany certyfikat wraz z numerami subcertyfikatów dla Nadleśnictw: