Lista aktualności Lista aktualności

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Nadleśnictwo Komańcza informuje że:

Dnia 23.08.2018 weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2018 poz. 1507)

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH WYRZĄDZONYCH PRZEZ ZWIERZYNĘ NA TERENIE OHZ ( OŁ 214) SKŁADA WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW ROLNYCH DO NADLEŚNICTWA KOMAŃCZA.

Wzór wniosku znajduje się na dole strony w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania