Lista aktualności Lista aktualności

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Nadleśnictwo Komańcza informuje że:

NA PODSTAWIE ART. 46.  3. USTAWY Z DNIA 22 MARCA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY  - PRAWO ŁOWIECKIE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz.U. 2018 poz. 651)

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH WŁAŚCICIEL ALBO POSIADACZ GRUNTÓW ROLNYCH SKŁADA DO ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY.

WNIOSEK POWIENIEN ZAWIERAĆ:
1.    IMIĘ NAZWISKO ALBO NAZWĘ, ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA ALBO ADRES I SIEDZIBĘ ORAZ NUMER TELEFONU WŁAŚCICIELA ALBO POSIADACZA GRUNTÓW ROLNYCH
2.    WSKAZANIE MIEJSCA WYSTĄPIENIA SZKODY
3.    WSKAZANIE RODZAJU USZKODZONEJ UPRAWY LUB PŁODU ROLNEGO

Materiały do pobrania